Ценовник

Кошница ДБ-12

цена……………….45 €


Кошница ДБ-10
цена……………….43 €


Кошница ЛР
цена……………….43 €


Кошница ФАРАР
цена……………….50 € 


Нуклеус
цена……………….20 €


Рамови
цена……………….0,26 €


Нуклеус АВ подњача
цена……………….22 €


АВ подњача
цена……………….6 €


Пуна подњача
цена……………….5 €


Тело ДБ 10
цена……………….8 €


Полунаставак ДБ 10
цена……………….5 €


Збег са мрежом
цена……………….6 €


Збег са лесонитом
цена……………….5 €


Збег од дасака
цена……………….7 €


Кров даска
цена……………….7 €


Кров лесонит
цена……………….5 €


Наставак ЛР
цена……………….6 €


Уоквирена матична решетка
цена……………….3,2 €


Бежалица
цена……………….4 €


Прстен за чување наставака
цена……………….4 €

SSTR "Košnica" Donja Lomnica © 2018 Frontier Theme