– Све врсте кошница

– Подњаче 

  • антиварозна подњача
  • пуна подњача
  • антиварозна од храста

– Оплодњаци

Троделни LR и DB оплодњаци

цена: 
LR……………………………………. 29 е
DB……………………………………. 30 е
Напомена: Цене су са рамовима